Menu

Het mensenbeeld en de figurengroep

Deze twee thema’s keren in haar werk steeds terug. De gemeentegroep is hier geen naamloos geheel, maar een gemeenschap, die een eenheid vormt temidden van storm en soms onrust van deze tijd. Een uitgesproken contemplatieve houding is kenmerkend voor een deel van deze beelden: Figuren vol vertrouwen in de geborgenheid van het geloof.
De familiegroepen en vader - en - kind - onderwerpen staan in het verlengde hiervan.